Crowdfunding

Crowfishing frenzy onlinem te delen en zo heb ik veel gehad aan de gesprekken met experts op het gebied van crowdfunding. Ik wil dan ook Simon Douw, Cor Lokker en Jeroen ter Huurne expliciet bedanken voor het brainstormen in het kader van mijn scriptie. Ik ben verheugd dat ik dankzij Simon Douw te gast mocht zijn bij Crowdfunding Day Europe 2016 alwaar ik veel experts heb gesproken over de (nieuwe) regelgeving omtrent crowdfunding in de praktijk. Door deze bijdrage kan ik een goed beeld schetsen van het effect van de regelgeving omtrent crowdfunding in de praktijk. Tevens wil ik de medewerkers van de AFM bedanken voor hun bijdrage aan mijn scriptie. Met dank aan deze experts heb ik mijn scriptie op een hoger niveau kunnen brengen.

Ten slotte kan ik zeggen dat, ondanks het gegeven dat deze scriptie mij de nodige slapeloze nachten heeft bezorgd, ik dit onderzoek niet had willen missen. Ik heb in een korte tijd veel onderzoek gedaan in een voor mij geheel nieuw rechtsgebied. Ik prijs mij dan ook gelukkig met mijn twee begeleiders van de Erasmus Universiteit Rotterdam die mijn scriptie hebben voorzien van kritische feedback. Hoewel het inleveren van deze scriptie mijn studieperiode afsluit, staat mij een heel nieuw avontuur te wachten.

Deze scriptie is beoordeeld met een 8.

11 juli 2016

D.M.M. van der Male

The money that is

Some folks realize their families and friends are still working on a standard basis, but they find it simpler to read documents which require less https://www.affordable-papers.net/ sleep and work.

stored will allow them to purchase paper and perhaps maybe not have to refill their equipment all the time.

forceracing.com/”>odds for f1